Konferencje

V BEZPIECZNY SZPITAL

Międzynarodowa konferencja nt. praktycznego rozwiązywania problemów w gabinetach zabiegowych z uwzględnieniem pracowni endoskopowych

Termin: 16-18.06.2010
Miejsce: Jachranka k/Warszawy, Hotel Windsor
Organizator: Wydawnictwo Twoje Zdrowie, wydawca dwumiesięcznika Zakażenia
Główny sponsor: MEDILAB Sp. z o.o.

Program Konferencji:

16. 06.2010 (Środa) przyjazd uczestników Konferencji

17.06.2010 (Czwartek)
08.30 – 9.00 Powitanie
09.00 – 09.45 Prof. zw. dr hab. med. Krzysztof Simon – AM we Wrocławiu, Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odporności, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Narażenia zawodowe personelu pracowni endoskopowych ze szczególnym uwzględnieniem czynników zakaźnych.

09.45 – 10.30 Dr n. med. Sylwia Serafińska – AM we Wrocławiu, Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odporności

Zakażenia Helicobacter pylori – epidemiologia i patogeneza oraz implikacje kliniczno – terapeutyczne.

10.30 – 11.15 Dr Lionel Pineau – członek AFNOR, Francuskiego Komitetu Normalizacyjnego, Komitet Techniczny ds. dezynfekcji i sterylizacji

ISO standard on endoscope washer-disinfectors and infection control in endoscopy in the light of that standard.

11.15 – 11.45 przerwa kawowa

11.45 – 12.30 Dr n. med. Tomasz Marek
Dekontaminacja endoskopów giętkich.

12.30 – 13.15 Stanisław Świtalski – SPSK nr 1 AM w Gdańsk, kierownik Działu Sterylizacji i Dezynfekcji, członek PKN, Komitet techniczny ds. dezynfekcji i antyseptyki

Sterylizacja wyrobów medycznych o złożonej konstrukcji.

13.15 – 14.00 Dr n. med. Michał Zabłocki – członek PKN, Komitet Techniczny ds. dezynfekcji i antyseptyki
Punkty krytyczne w planach higieny gabinetów zabiegowych.

14.00 – 15.00 przerwa obiadowa

15.00 – 15.45 Dr Alexis Hautemanière – _Centralny Szpital Uniwersytecki
w Nancy, członek Francuskiego Towarzystwa Higieny Szpitalnej, członek Francuskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, wiceprezes Towarzystwa Zdrowia Publicznego w Normandii, członek Komisji Zdrowia Środowiskowego Francuskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego_

From Semmelweiss to the hydro alcoholic product, 150 years of evolution.

15.45 – 16.30 mgr Jędrzej Gromadecki
Skuteczność bójcza substancji chemicznych wykorzystywanych w antyseptykach. Składniki chemiczne w preparatach do mycia i pielęgnacji rąk.

16.30 – 17.15 Dr Roman Wróbel
Dekontaminacja przedmiotów o wąskim świetle z uwzględnieniem systemów dozowania higieny rąk.

19.00 uroczysta kolacja

18.06.2010 (Piątek)

09.00 – 09.45 Dr med. Hans-Joachim Rödger – członek Niemieckiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN TC 216) ekpert wskazany przez rząd niemiecki i CEN TC 216 do przygotowania warsztatów OECD grupy Produktów biobójczych wraz z LIS EPA

Nowości ze świata norm medycznych CEN TC 216

09.45 – 10.30 Elżbieta Kutrowska – kierownik Zakładu Sterylizacji, SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego św. Wojciecha Adalberta

Zakup środków dezynfekcyjnych w ramach ustawy o zamówieniach publicznych.

10.30 – 11.15 Gregoire Laillier – przedstawiciel firmy Anios, Inbternational Departament Manager

Our eco-responsible approach in disinfection area.

11.15 – 12.15 Prezentacja produktów z oferty Medilab

12.15 – 12.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

13.00 obiad, wyjazd uczestników Konferencji

Program konferencji