Konferencje

VI BEZPIECZNY SZPITAL

Coroczna, szósta już konferencja z cyklu Bezpieczny Szpital, zorganizowana przez Twoje Zdrowie, wydawcę “Zakażeń“, odbyła się w dniach 15–16 kwietnia 2011 roku w hotelu “Trylogia” w Zielonce pod Warszawą. Hasło tegorocznej konferencji brzmiało: “Najnowsze metody zapobiegania zakażeniom“.
Prowadzącym i moderatorem spotkania była prof. dr hab. med. Anna Przondo-Mordarska. Tradycyjnie w programie zostały uwzględnione tematy zgodne z poszczególnymi działami naszego dwumiesięcznika: sterylizacja i dezynfekcja, antyseptyka, zakażenia grzybicze, bezpieczny szpital, antybiotykoterapia, probiotyki.

Żywe zainteresowanie wzbudził wykład prof. Billa Keevila (Uniwersytet Southampton), poświęcony antydrobnoustrojowemu działaniu miedzi w środowisku szpitalnym. W sesji dotyczącej antyseptyki dr Maria Szewczyk i dr Mariusz Kózka przedstawili nowe rozwiązania w zakresie leczenia ran i zapobiegania zakażeniom ich, ze szczególnym uwzględnieniem owrzodzeń goleni. W sesji, której tematem był bezpieczny szpital, mgr Maria Ciuruś omówiła ważne aspekty bezpieczeństwa i higieny pacjenta w szpitalu i na sali operacyjnej, a wspominiany prof. Bill Keevil zobrazował, jakie możliwości antydrobnoustrojowe ma miedź i jak można je wykorzystać w warunkach szpitalnych.

Bardzo rozbudowanym blokiem tematycznym, zakończonym burzliwą dyskusją, była sterylizacja i dezynfekcja. Prelegenci omawiali następujące zagadnienia: walidację procesów sterylizacyjnych (mgr Waldemar Olszak), higienę i dezynfekcję rąk personelu medycznego (dr hab. med. Dorota Rożkiewicz), punkty krytyczne w planach higieny gabinetów zabiegowych (dr med. Michał Zabłocki), nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny w placówkach służby zdrowia (dr Roman Wróbel) oraz wymagania stawiane środkom dezynfekcyjnym zgodnie z normami europejskimi (dr Waldemar Ferschke). Referowany przez mgr Marię Budnik-Szymoniuk temat dotyczący bezpieczeństwa płynoterapii wywołał lawinę pytań i uzmysłowił nam, jak wiele jeszcze jest do zrobienia na tym polu.

W bloku tematycznym dotyczącym grzybic prof. dr hab. med. Danuta Dzierżanowska i dr hab. med. Kałwak przedstawili najnowsze metody diagnostyki i leczenia grzybic układowych.

Duże zainteresowanie wzbudziła prelekcja doc. dr hab. med. Hanny Pituch na temat zakażeń Clostridium difficile w praktyce klinicznej oraz wystąpienie dr Beaty Mączyńskiej dotyczące antybiotykowej profilaktyki okołooperacyjnej.

Konferencję zamknął wykład zatytułowany „Indywidualizacja działań probiotycznych szczepów bakteryjnych”, w którym dr Piotr Albrecht omówił dobroczynne działanie poszczególnych szczepów.

Pragniemy podziękować wszystkim prelegentom za wygłoszenie wykładów, sponsorom za wsparcie finansowe, a wszystkim uczestnikom za udział w naszej konferencji.

fotorelacja [.pdf]