Nowości wydawnicze

Owrzodzenia żylne goleni - A. Jawień; Maria T. Szewczyk

Cena: 28.00 zł

Nakładem wydawnictwa “Twoje Zdrowie” ukazała pierwsza w Polsce poświęcona tej tematyce książka “Owrzodzenia żylne goleni” pod redakcją prof. dr. hab. med. Arkadiusza Jawienia i dr n. med. Marii T. Szewczyk, w której zostały ujęte następujące zagadnienia:

 • Anatomia układu żylnego kończyn dolnych
 • Przewlekłe zaburzenia żylne – klasyfikacja, epidemiologia
 • Zakrzepica żył głębokich
 • Hemodynamika krążenia żylnego
 • Skóra – budowa i funkcje
 • Obraz kliniczny przewlekłej niewydolności żylnej
 • Proces gojenia ran
 • Wywiad, badania i podział owrzodzeń goleni
 • Ocena rany
 • Metody nieinwazyjne
 • Metody inwazyjne
 • Chirurgiczne leczenie owrzodzeń żylnych
 • Farmakologiczne – ogólne i miejscowe – leczenie owrzodzeń
 • Czynniki warunkujące efektywność zachowawczego procesu gojenia owrzodzeń żylnych
 • Rola kompresji w leczeniu owrzodzeń żylnych
 • Cele i metody opracowania rany
 • Funkcje, zadania i kryteria wyboru opatrunków w leczeniu owrzodzeń
 • Koncepcje miejscowego leczenia ran za pomocą opatrunków
 • Opatrunki nowej generacji
 • Specjalistyczna interdyscyplinarna opieka medyczna
 • Promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna w chorobach przewlekłych – wyzwanie dla współczesnego pielęgniarstwa.

Wprowadzenie

Owrzodzenia żylne goleni, to problem medyczny znany ludzkości od starożytności, przysparzający długotrwałych cierpień chorym, a personelowi medycznemu trudności diagnostycznych, leczniczych i pielęgnacyjnych.
Dopiero ostatnie lata, w sposób wręcz rewolucyjny, zmieniły nasze poglądy na etiopatogenezę owrzodzeń żylnych goleni i sposób postępowania z nimi. Złożyło się na to wiele czynników, do których należałoby zaliczyć przede wszystkim szybki postęp w rozwoju nowoczesnego sprzętu diagnostycznego, wprowadzenie nowych technologii w produkcji wszelkiego rodzaju opatrunków medycznych oraz zintegrowaną, interdyscyplinarną opiekę nad chorym
w trakcie procesu leczniczego.

W Polsce, w przeciwieństwie do krajów zachodnio-europejskich, ośrodki leczenia owrzodzeń żylnych znajdują się dopiero w fazie tworzenia i wczesnego rozwoju. Ich przyszłość w dużym stopniu zależy nie tylko od właściwego przygotowania specjalistycznej kadry lekarzy, ale przede wszystkim od zainteresowania tym problemem środowiska pielęgniarskiego. Doświadczenie europejskie uczy, że najlepsze efekty w procesie leczenia owrzodzeń goleni można uzyskać tylko w takich ośrodkach, w których rola odpowiednio wykształconej pielęgniarki została wysoko umocowana w procesie leczniczym i pielęgnacyjnym.

Oddajemy w Państwa ręce książkę, która powstała niejako z nakazu tej właśnie chwili, czyli momentu narodzin nowoczesnego zintegrowanego sposobu leczenia owrzodzeń żylnych goleni w Polsce. Dzielimy się w niej naszymi własnymi doświadczeniami w kilkuletnim, interdyscyplinarnym podejściu do tego ważkiego problemu klinicznego, wierząc zarazem, że zawarte w niej treści będą pomocne w tworzeniu kolejnych ośrodków, a w przyszłości być może nawet sieci jednostek zajmujących się leczeniem owrzodzeń żylnych goleni.