Nowości wydawnicze

Podręcznik Opieki Angiometabolicznej

Prewencja miażdżycy i jej powikłań w subpopulacji osób z cukrzycą, stanem przedcukrzycowym i zespołem metabolicznym. Standardy postępowania dla lekarzy praktyków.

Medycyna Metaboliczna 2/2010, Tom XIV

Cena: 20 zł

Publikacja Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego, Towarzystwa Edukacji Terapeutycznej została opracowana przez Grupę Roboczą Specjalistów diabetologów, kardiologów i angiologów pod kierownictwem prof. zw. dr hab. n. med. Jana Tatonia i prof. dr hab. n. med. Annę Czech z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Choroby sercowo-naczyniowe i choroby naczyniopochodne innych aniżeli serce narządów stanowią w 2,5 milionowej populacji osób z cukrzycą oraz w populacjach ze stanem przedcukrzycowym i zespołem metabolicznym w Polsce główną, zwiększającą się przyczynę chorobowości, inwalidztwa i śmierci.

Jest to także obecnie główny problem opieki medycznej we wszystkich specjalnościach. Jego rozwiązanie musi opierać się na uporządkowanym planie prewencji, leczenia, w tym na racjonalnej, pełnej farmakoterapii.

W związku z tym zaistniało duże praktyczne zapotrzebowanie na opracowanie dla lekarzy praktyków standardów, czyli wzorców praktycznego postępowania na styku specjalności, jak diabetologia i inne choroby metaboliczne, kardiologia, angiologia, chirurgia naczyniowa, neurologia, interna, medycyna rodzinna.

Opracowanie obejmuje patofizjologiczne, ujęte systematycznie standardy postępowania prewencyjnego i leczniczego, w tym farmakologicznego, w zakresie wszystkich znaczących czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i chorób naczyniowych innych narządów.